Телефонни централи

МС-21 ЕООД предлага пълна гама телефонни централи и системи 

 

Изграждането на ефективна система за телефония изисква детайлен анализ на съответния обект, както и възможността за интеграция на тази система с други съществуващи системи за охрана, видеонаблюдение и др. Ползите от изграждането на система за телефония са намаляване на разходите за заплати, транспортни средства и допълнително оборудване на ангажирания персонал. Фирмата предлага комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на:

– телефонни централи и телефония в офиси

– телефонни централи и телефония в търговски обекти

– телефонни централи и телефония в складове

– телефонни централи и телефония в барове и заведения

– телефонни централи и телефония в училища

– телефонни централи и телефония в банки

– телефонни централи и телефония в игрални зали и казина

– телефонни централи и телефония в болници и поликлиники

– телефонни централи и телефония в домове